Voor verwijzers

U kunt patiënten naar onze praktijk verwijzen voor gespecialiseerde GGZ.

Wij zijn gespecialiseerd in behandelen van psychische problematiek conform MBT-methodiek. Wij hebben een apart aanbod voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot  en met 25 jaar en voor volwassenen ouder dan 25 jaar.

Wij behandelen o.a. de volgende psychische klachten :

  • Stemmingsproblemen (somberheid, stemmingswisselingen, depressie)
  • Angstklachten
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Hechtingsproblemen
  • Traumagerelateerde klachten, PTSS
  • Eetproblemen (mits niet te ernstig/levensbedreigend)

Wanneer er sprake is van ernstige crisisgevoeligheid/suïcidaliteit, verslaving, of ernstige eetproblemen, is verwijzing naar onze praktijk niet geschikt. In deze gevallen is behandeling in een GGZ-instelling met crisisdienst meer passend.

De methodiek die wij gebruiken is voornamelijk Mentalisation Based Treatment. Indien geïndiceerd aangevuld met EMDR/Exposure, psychodiagnostisch onderzoek en psychiatrische behandeling.

Consultatie :

We bieden tevens consultering aan huisarts, POH GGZ en collegae over verwijzing en indicatiestelling.
Ook zijn wij beschikbaar voor scholen of opleidingen voor het geven van informatie of advies over benadering van jong volwassen studenten.

Reacties zijn gesloten.