Veronique Dickhaut

Klinisch psycholoog

Na mijn opleiding psychologie aan de Universiteit van Utrecht ben ik mij op diverse gebieden en binnen diverse werkvelden voortdurend verder blijven ontwikkelen. Ik heb in het toenmalige Academisch Ziekenhuis Maastricht de vervolgopleiding tot GZ-psycholoog gevolgd en heb daarna in een revalidatiecentrum gewerkt. Het werken in het psychologische veld met een meer medische blik heeft mij veel geleerd, maar ik miste een meer relationele werkwijze. Ik ben gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg op een afdeling persoonlijkheidsstoornissen, en heb daar de opleiding tot klinisch psycholoog/psychotherapeut gedaan. Ik heb de visie ontwikkeld dat emotionele klachten die zich in relaties voordoen, ook binnen de relatie moeten worden behandeld. Ook voor mijzelf geldt dat “relatie” een kernthema is. De relatie met cliënten, met de mensen in mijn omgeving en met mijzelf zijn voor mij belangrijk en zijn vaak onderwerp van reflectie. Daarnaast weten we uit onderzoek dat ons functioneren en de manier waarop we relaties aangaan, beïnvloed wordt door vroege ervaringen. Ook dit is een belangrijk gegeven in mijn manier van werken. Psychodynamische psychotherapie en meer in het bijzonder MBT, zijn therapievormen die nauw aansluiten bij deze principes. Ik geloof dat herstellen verloopt via inzicht in (het ontstaan van) gedragspatronen en het verbeteren van de relatie met jezelf, je lichaam en met anderen.

Ik behandel met name volwassenen (>25 jaar). Voor vragen, aanmelding of consultaties kun je mailen naar:
v.dickhaut@mbt-psychotherapie.nl

Reacties zijn gesloten.