Beroepscode, klachtenregeling en privacy

Beroepscode

Als psychotherapeut dienen wij ons te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is te downloaden op de site van de NVP.
De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscode. Als behandelaar gaan wij een vertrouwensrelatie met jou aan. Dit houdt in dat alles wat jij met ons bespreekt door ons strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat wij slechts informatie aan derden geven na jouw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Ontevreden

Ben je ontevreden over de wijze waarop de behandeling verloopt of zijn er andere zaken die tegenvallen, laat het ons weten. Wij nemen je op of aanmerkingen serieus en proberen met jou tot een oplossing te komen.

Klachten

Elke BIG-geregistreerde behandelaar is volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht een klachtenregeling te treffen. In onze praktijk is dat geregeld via de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). In het geval dat je in de veronderstelling bent dat wij ernstig tekort schieten als therapeut, kun je een klacht indienen bij de LVVP. De LVVP biedt een laagdrempelige klachtmogelijkheid. Je klacht wordt door een onafhankelijke klachtenfunctionaris in behandeling benomen. Zie voor verdere informatie de site van de LVVP.

Privacy

MBT-Psychotherapie Henquet Privacystatement

Reacties zijn gesloten.