Kosten en vergoeding

 

Wij werken ongecontracteerd. Dit betekent dat wij geen contracten met zorgverzekeraars hebben afgesloten. Bij facturatie wordt het wettelijke tarief gehanteerd dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vast gesteld. De hoogte van de vergoeding voor uw behandeling die u van uw zorgverzekeraar krijgt, is afhankelijk van de verzekeringspolis die u heeft afgesloten. Er zijn verschillende soorten polissen:

  • Indien u een restitutiepolis heeft die GGZ-zorg vergoedt, dan krijgt u 100% van het NZA-tarief terugbetaald door uw verzekering. 
  • Indien u een naturapolis heeft, dan ligt het percentage dat u vergoed krijgt lager. 
  • Ook indien u een combinatiepolis heeft, ligt het percentage dat u vergoed krijgt lager. 

Wilt u weten welk percentage van uw behandeling vergoed wordt, dan kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Indien gewenst kunt u voor uitgebreide informatie over behandeling bij een ongecontracteerde zorgaanbieder en de vergoeding van deze behandeling terecht op de website : contractvrijepsycholoog.nl.

Het deel dat uw verzekering niet vergoed is voor eigen rekening. De kosten van uw behandeling zullen rechtstreeks aan u worden gefactureerd (maandelijks of 1x per 3 maanden). U dient de factuur in bij uw zorgverzekeraar, die het gefactureerde bedrag of een deel hiervan aan u zal uitkeren. Daarna kunt u de factuur aan uw behandelaar voldoen. 

Wij hanteren het standaard NZa-tarief. NZA tarievenlijst 2024
Per 2024 is dit vastgesteld op €186,80 voor een behandelcontact van 60 minuten, €156,72 voor een behandelcontact van 45 minuten en €211,06 voor een intakegesprek van 60 minuten door een psychotherapeut. 

Nakomen van afspraken 

Er wordt tijd voor u gereserveerd. Probeer de afspraken samen met uw behandelaar zodanig in te plannen, dat u in staat bent om ze na te komen. Het nakomen van de afspraken is voorwaarde om tot een goede hulpverlening te komen. Als u echt niet naar een afspraak kunt komen, geeft u dit liefst ruim van tevoren aan. U neemt dan contact op met uw behandelaar (via mail) om een nieuwe afspraak te plannen. 

Als u minder dan 24 uur van tevoren uw afspraak afzegt, zal u een rekening van € 50,00 worden toegestuurd. 

Bron en meer informatie: LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).

Reacties zijn gesloten.