Evaluatie

Behandelplan evaluatie

Bij de start van de behandeling wordt samen met u een behandelplan opgesteld. In het behandelplan worden de doelen voor de behandeling geformuleerd. U ontvangt een versie van het behandelplan. Tijdens de behandeling wordt het behandelplan elke 3 à 4 maanden geëvalueerd. Bij deze behandelplan-evaluatie bent u aanwezig samen met de betrokken hulpverleners.

Aan de hand van de behandelplan-evaluatie worden de doelen in het behandelplan aangepast. 

Vragenlijsten
Indien geïndiceerd wordt bij de start van de behandeling en op bepaalde momenten gedurende de behandeling vragenlijsten afgenomen als meer objectieve maat van uw klachten en problemen. Deze vragenlijsten kunnen ook gedurende de behandeling en bij afsluiten van de behandeling opnieuw afgenomen worden ter evaluatie.

Reacties zijn gesloten.