De therapeuten

Onze praktijk bestaat uit drie individuele praktijken van twee psychotherapeuten en een klinisch psycholoog. Er is sprake van een nauwe samenwerking. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over het verdelen van de aanmeldingen, het beheren van de wachtlijst en we vervangen elkaar bij vakantie of ziekte.

Reacties zijn gesloten.