Behandelaanbod

1. MBT behandeling 

MBT staat voor mentalisation based treatment, ookwel mentaliseren bevorderende therapie.

Mentaliseren is het vermogen om je eigen acties, gedachten en gevoelens, en ook die van anderen te begrijpen. Het is het vermogen om te begrijpen wat onszelf en anderen motiveert om te doen zoals we doen. Dit is belangrijk voor het ontwikkelen van betekenisvolle en waardevolle relaties en het helpt om emoties en impulsen te reguleren.

Voor wie is het ?

MBT is ontwikkeld voor iedereen die problemen heeft met mentaliseren. Mogelijke kenmerken hiervan zijn :

 • Er zijn problemen op het gebied van emoties : gevoelens kunnen intens en overspoelend zijn, of er is een leeg, afgevlakt gevoel. Dit kan zich ook uiten als regelmatige, plotse stemmingswisselingen.
 • Het hanteren van overweldigende emoties is vaak destructief. Zo kan bijvoorbeeld een neiging tot impulsief gedrag, zelfbeschadigend of verslavingsgedrag bestaan.
 • Er spelen identiteitsvragen, zoals “wie ben ik eigenlijk?” of “wat wil ik eigenlijk met mijn leven?”.
 • In contact met anderen doen zich regelmatig problemen voor die te maken hebben met zich niet begrepen voelen, (reacties van) de ander niet goed begrijpen, conflicten, zich terugtrekken uit contact, moeite hebben met vertrouwen, etc.
 • Er zijn problemen in het vormgeven van het eigen leven, het vasthouden van structuur, het maken van (belangrijke) keuzes, de zelfsturende vermogens.

Beter mentaliseren leidt over het algemeen tot verbetering van bovenstaande thema’s.
Zie voor meer informatie: www.mbtnederland.nl

Het behandelprogramma

De behandeling bestaat uit :

 • een voorbereidende fase op de psychotherapie bestaande uit psycho-educatie en uitleg over het behandelkader (MBT-i)
 • psychotherapie : bestaande uit groepspsychotherapie en individuele gesprekstherapie.
  En indien nodig :
 • sociotherapie
 • psychiatrische behandeling

Er zijn op dit moment twee groepen :

 • een groep voor jongvolwassenen (18-25 jaar)
 • een groep voor volwassenen (25+).

MBT-Psychotherapie is een samenwerkingsinitiatief van verschillende vrijgevestigde psychotherapeuten, klinisch psycholoog en een psychiater.

Opzet behandelprogramma :

 • MBT-i, cursus ter voorbereiding op de psychotherapie
 • 1x per week een groepssessie van 60 minuten
 • 1x per week of 1x per twee weken een individuele sessie
 • Duur van de groep : 1 jaar. Met daarna mogelijkheid tot individueel natraject.
 • 3 x per jaar behandelplan bespreking (patiënt, groepstherapeuten, en indien geïndiceerd sociotherapeut, psychiater)
 • Groepsgrootte 7 à 8 patiënten.

2. Trauma behandeling 

Voor de behandeling van post traumatische stress klachten wordt een combinatie aangeboden van EMDR en exposure.

EMDR therapie is een methode waarbij mensen afgeleid worden als ze aan een trauma denken. Er vindt dan een wedstrijd plaats tussen het beeld van de traumatische herinnering aan de ene kant, en de afleidende taak aan de andere kant. Hierdoor vervaagt langzamerhand de herinnering aan de gebeurtenis. Deze wordt minder helder en voelt daardoor minder emotioneel aan. De sessies van de EMDR behandeling zijn individueel.

2. Exposure therapie

Exposure therapie is een vorm van Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Bij Exposure therapie halen mensen hun traumatische herinnering tot in detail op, vooral de meest angstige of moeilijke momenten. Het vertellen van die moeilijke momenten wordt steeds herhaald. Ook worden zogenaamde triggers gebruikt. Dat zijn allerlei dingen die doen denken aan de traumatische herinnering, die normaal vermeden worden uit angst dat er iets ergs gebeurt (bijvoorbeeld de controle verliezen). Door het toch te doen en te merken dat de rampzalige dingen niet gebeuren, daalt uiteindelijk de angst voor de herinnering aan de traumatische gebeurtenis. De Exposure-sessies zijn individueel.

3. Psychologisch onderzoek

Neuropsychologisch en persoonlijkheidsonderzoek kan worden uitgevoerd, wanneer er vragen zijn over de aard van de problematiek en vragen over welke behandeling het beste hierbij zou kunnen aansluiten. Het onderzoek bestaat uit een (gestructureerd) interview, vragenlijsten en cognitieve tests.

Crisis :

Bij een crisissituatie buiten onze werkdagen en in de avonden (vanaf 17.00 uur), tijdens weekeinden of tijdens feestdagen kun je direct contact opnemen met de huisartsenpost in jouw woonplaats.
Het telefoonnummer van de crisisdienst in Maastricht is 043-387 77 77.

Reacties zijn gesloten.